Lekk tarm syndrom

lekktarm

Hvis du er plaget av mange diffuse symptomer, slik som smerter i hode, smerter bak øynene, konsentrasjonsproblemer, kløe og utslett på huden, brennende smerte i halsen,
hevelser i kroppen, forstoppelse eller diaré, langvarig trøtthet, muskelsmerter, humørsvingninger, reumatiske smerter,gjentatte
infeksjoner i luftveier og urinveier – kan dette være tegn på at tarmens slimhinne er skadd. Ved en slik tilstand slippes mikrober
og elementer (blant annet proteiner) som normalt ikke skal inn i blodstrømmen igjennom, og forårsaker diverse immunresponser med inflammasjoner i kroppen som resultat.

Hvis undersøkelse påviser lekk-tarm syndrom, vil oppfølgingen baserer seg på å bygge en sunnere og sterkere tarmslimhinne. Vår oppfølging er blant annet å teste respons på matvarer kroppen din ikke tolererer så godt og informere deg om tiltak du bør gjøre.
Bygge sunnere tarmbakterikultur, for raskere oppbygging. Styrke kroppens forsvar mot mikrober. Forbedre kroppens enzymproduksjon. Biofeedback på hvordan kroppen reagerer på forskjellige næringsgrupper.

Undersøkelsen og oppfølging foregår primært med kvantemedisin, og suppleres med ASEA når dette er ønskelig.

Les gjerne mer om dette under kvantemedisin og ASEA.