Vi lever og dør på cellenivå, det vil si vi er så friske som cellene våres er. I cellene skjer det milliarder av kjemiske reaksjoner hvert minutt, hver time, hvert døgn så lenge vi lever. Felles for disse reaksjonene er at kroppen lager, bruker og oppløser etter behov, noen helt spesielle molekyler, som er avgjørende for at disse reaksjonene skal finne sted. Disse molekylene blir omtalt som redoxsignal-molekyler.


Etterhvert som vi blir eldre produserer kroppen et mindre antall av redoxsignal molekyler, som igjen påvirker omfanget og tempoet på cellenes utføring av sine oppgaver.


Banebrytende ASEA er det eneste (og derfor patentbeskyttede) tilskuddet som tilfører oss disse molekylene på en stabil måte. På denne måten får kroppen flere redoxsignaling molekyler tilgjengelig.