top of page

EIS

EIS (Electro Interstitial Scan) er et elektrokjemisk undersøkelsesapparat. Hovedfunksjonen er å lese av prosessene i kroppen, og den måler hvilke organer og vev som jobber for lite eller for mye. Den måler hormonbalansen, syre/base forhold, og det sympatiske og parasympatiske systemet.

 

Videre får man opp en risikoprofil over hvilke problem klienten trolig har, eller holder på å utvikle, basert på en sammenligning med målingene i referansedatabasen over mennesker med ulike diagnoser.

 

EIS sender et harmløst elektrisk signal med ulike frekvenser mellom seks elektroder tilkoblet kroppen, og leser av de endringer signalene blir utsatt for på sin ferd gjennom kroppen. Verdiene leses av med selve apparatet og tolkes i programvaren på en tilkoblet computer.

Det er først og fremst ekstracellulær væske som måles, og dette er væsken som alle celler omgis av. Det er her biokjemien er viktigst, og det er her celleaktiviteten kan kalkuleres basert på hva som går inn og ut av cellene.

EIS gjør nøyaktige og reproduserbare målinger som kan etterprøves med laboratoriemålinger uten avvik av betydning.
 

EIS skanner hele kroppen på 2 minutter, og er et perfekt apparat til å finne ut hva man skal undersøke nærmere. EIS har ingen reell behandlingsfunksjon, men man kan teste effekten av enhver behandling ved å teste med EIS før og etter behandling.

(Kilde: Helse1, Bergen)

bottom of page