top of page

Introspect Oberon

Introspect Oberon er utviklet av det Russiske Instituttet for Praktisk Psykofysikk, og er en revolusjonerende oppfinnelse. Introspect Oberon er et apparat for datastyrte undersøkelser, og er et resultat av mange års samarbeid mellom russiske forskere.


Introspect Oberon finner både konkrete problemer og ubalanser, og svekkelser som kan føre til sykdom. Man scanner kroppen på cellenivå, og det er ingen andre metoder i dag som kan finne utvikling mot ulike problemer på et like tidlig stadium som Introspect Oberon.


Introspect Oberon finner ulike belastninger og defekter i menneskers organer og vev. Metoden bygger på analyse av hjernestammens elektromagnetiske svingninger som inneholder fullstendig informasjon om hele organismen. Informasjonen avleses med en laser og en frekvensgiver rettet mot projeksjonsområdet for hjernstammens elektromagnetiske stråling.


Introspect Oberon måler først og fremst hvor i kroppen det er svekkelser og problemer. Frekvensen til flere hundre tusen friske og syke organer og vev er gjennom flere år blitt målt av de russiske forskerne, og disse ligger til grunn som sammenligning for målingene. Om pasientens frekvens i en celletype i et organ eller vev er i nærheten av gjennomsnittsmålingen for et friskt organ eller vev, er det å regne som normalt. Dess større dette avviket er, dess større problem. Dersom klientens målinger samsvarer med gjennomsnittsfrekvensen til organ med en spesifikk sykdom, vet man i tillegg hva som er problemet. Alle målinger gjøres i henhold til alder og kjønn, slik at målingene blir så korrekt som mulig.


Introspect Oberon kan også måle mikrofloraen i ulike organ. Den elektromagnetiske frekvensen til kjente bakterier, parasitter, etc, er lastet inn i softwaren. Man søker etter disse frekvensene i ulike organ, og finner dermed ut hvilken mikroflora som er i organet. Tilsvarende kan man også måle effekten av flere hundre ulike remedier som ligger i databasen, for å finne ut hvilket preparat som er mest effektivt for det aktuelle problemet. Remediene kan også produseres med apparatet.

 

(Kilde: Helse1, Bergen)

Image by samsommer
Image by Robina Weermeijer
bottom of page