top of page

VEKST & BALANSE klinikken

Hva som hindrer deg, eller blokkere dine muligheter – det vet du kanskje allerede?

 

En vond rygg som gjør deg sykemeldt, partikler i luften som tærer på kreftene dine, hodepine som sliter på humøret, energinivå som ligger mye lavere enn det du selv vil, kreativitet eller evne til å løse problemer som ser ut til å ha forsvunnet ut i det blå? Dette kan vi hjelpe deg med!


Vekst & balanse klinikken hjelper kroppen din til å restituere seg selv raskere og bedre. Ved hjelp av high tech kombinert med tradisjonell kunnskap. Undersøkelsen og oppfølgingen er både et selvstendig forløp, og et supplement til det som kalles skolemedisinsk behandling.


Vår filosofi bygger på ideen om at menneskets helse er dynamisk og individuelt balansert. Derfor er det urealistisk at mennesker som kommer med samme symptomer, nødvendigvis skal ha samme type oppfølging og hjelp. Like symptomer kan ha forskjellig årsak!


Vi jobber med å styrke cellene i kroppen din, og kroppens evne til å holde seg yngre og sterkere lengre. Dette gir deg bedre forutsetninger for å ha så god helse som mulig - så lenge som mulig

Sondre Fagerberg - Vekst og Balanse Klinikken

      Sondre Fagerberg - Vekst & Balanse klinikken

bottom of page