top of page

QUEX ED

Alle ting utstråler en elektromagnetisk frekvens. Forskningsteamet til prof. Nelson har målt det elekromagnetiske frekvensspekteret til nesten alle bakterier, virus, parasitter, vitaminer, mineraler, legemidler, naturmedisin innen alle genrer, og mye mer. Dette er lagt inn i en database, og QUEX ED apparatet kan digitalt generere disse signalene.

Når kroppen mottar signalene, vil kroppen skape en reaksjon tilvarende om man ble utsatt for den virkelige tingen. Om det er en ting man har nytte av for å trigge kroppens mekanismer til å løse et helseproblem, kan man stimulere kroppen med dette i form av den elektromagnetiske frekvensen.

QUEX ED apparatet har også en rekke behandlinger som direkte trigger kroppens selvregulerende mekanismer.

QUEX ED består av et datastyrt apparat som kan trigge prosesser i kroppen ved hjelp av blant annet elektromagnetiske frekvenser med samme feltstyrke som kroppens egen cellekommunikasjon.

 

QUEX ED har innebygd prosessor og frekvensmodulator, og programvaren som styrer prosessene er verdens største godkjente medisinske programvare.

 

QUEX ED har behandlingsprogram for å sette i gang de fleste av kroppens selvregulerende mekanismer, og kan dermed hjelpe med de fleste helseproblemer. Responsen på behandlingene måles kontinuerlig slik at man vet når man har behandlet tilstrekkelig på hvert program.

QUEX - ED - optimal helse
bottom of page