top of page

Detoxing

Detoxing er primært et supplement til annen oppfølging, men kan også brukes som individuell oppfølging.

Detoxing med kvantemedisin styrker og øker kroppens evne til å skille ut toxiner gjennom kroppens naturlige detoxkanaler, slik som lunger, hud, nyrer, lever og tarmfunksjon. Det er viktig at detoxingprosessen ikke blir for voldsom, men tilpasses hver enkelts fysiologi (basert på målinger i undersøkelen).

Noen ganger kan kroppen alikevel reagerer på en økt detoxing, f.eks. med kvalme, diare, hodepine og hudutslett til tross for en lav og skånsom dosering.

Det er spesielt viktig at du drikker rent vann, og får nok søvn de første dagene etter en detoxing er igangsatt. I tillegg er det fornuftig at du tar noen valg, i forhold til hvordan du lever for å unngå samme opphopning som kroppen din er sårbar for. Dette får du selvsagt veiledning på utifra undersøkelsen.

Undersøkelsen og oppfølging foregår primært med kvantemedisin. Les gjerne mer om dette under kvantemedisin.

Noen ganger er det nødvendig at du får en del av oppfølgingen hos fastlegen din, basert på hva undersøkelsen avdekker.

Detox Juice
bottom of page