top of page

Quantum Biofeedback coaching

Quantum Biofeedback coaching er i korte trekk å lese av kroppens cellekommunikasjon (kroppens informasjonssystemer), og med utgangspunkt i denne informasjonen foreta korreksjoner og balanseringer ved hjelp av avansert datastyrt teknologi. Kroppen har i utgangspunktet funksjoner til å ta seg av alle sykdommer og problemer som måtte oppstå.

 

Når kroppene våre utsettes for så mye påkjenninger, at den totale stressmengden overskrider det vi kan tåle (for eksempel av stress, miljøgifter, tilsettningstoffer i mat og elektronisk SMOG), greier ikke alltid kroppen å trigge disse funksjonene. Da oppstår det ubalanser og vi blir syke.

Med quantum biofeedback coaching, kan man sende frekvenser som trigger disse funksjonene direkte. Dette gir mulighet for å balansere uten bivirkninger og med meget gode resultater.

Quantum Biofeedback coaching er en målrettet, årsaksrettet oppfølging på kroppens egne premisser. Med quantum biofeedback retter man opp kroppens ubalanse.

Quantum Biofeedback coaching trigger kun kroppens egne funksjoner, og man kan derfor ikke gi for mye hjelp, eller gjøre skade.

QUEX - ED apparat

QUEX ED er en elektronisk database bestående av 4GB informasjon om frekvenser til de fleste virus, bakterier, mikrober, vitaminer, mineraler, legemidler etc.

 

For å lese mer om QUEX ED trykk her 

DNA
bottom of page