top of page

Hetetokter

Plages du av hetetokter, og har ikke funnet noe som er hjelpsomt for deg enda?

Vår behandlingen er skånsom, og uten bivirkninger! I korte trekk balanseres kroppens hormonsystemer, slik at reguleringen  av kvinnelige kjønnshormoner blir bedre. Dette suppleres med biofeedback på remedier som demper hetetoktene.

Undersøkelsen og oppfølging foregår primært med kvantemedisin. Les gjerne mer om dette under kvantemedisin.

Noen ganger er det nødvendig at du får en del av oppfølgingen hos fastlegen din, basert på hva undersøkelsen avdekker.

Hormon balanse
bottom of page