Hetetokter

Plages du av hetetokter, og har ikke funnet noe som er hjelpsomt for deg enda?

Vår behandlingen er skånsom, og uten bivirkninger! I korte trekk balanseres hypofyse, hypothalamus og ovarier for å bedre regulere kroppens kvinnelige kjønnshormoner. Dette suppleres med biofeedback på remedier som demper hetetoktene.

Undersøkelsen og oppfølging foregår primært med kvantemedisin, og suppleres med ASEA når dette er ønskelig. Noen ganger er det
nødvendig at du får en del av oppfølgingen hos fastlegen din, basert på hva undersøkelsen avdekker.

Les gjerne mer om dette under kvantemedisin og ASEA.