top of page

Lav energi

Opplever du at du ikke har nok energi, eller at du utmattes raskere enn tidligere da du var yngre?

 

Det kan være enkeltstående eller sammensatte årsaker til dette. F.eks. dyhydrering, hjerte/nyre plager, hormonelle ubalanser, mikrober, bivirkning fra medisiner, pågående infeksjon, blokkering i en eller flere av kroppens energibaner, oksidativt stress for å nevne noen. 

 

Vår oppfølging retter seg først mot å få en oversikt over hva som er tilstanden i kroppen din. På bakgrunn av dette styrke kroppens evne til å rette opp i de ubalansene som er oppstått, og forårsaker de symptomene du opplever. Hjelpen er en dosert, skånsom, årsaksrettet og korrigerende oppfølging.

 

Undersøkelsen og oppfølging foregår primært med quantum biofeedback coaching for stress reduksjon. Les gjerne mer om dette under quantum biofeedback coaching.

Noen ganger er det nødvendig at du får en del av oppfølgingen hos fastlegen din, basert på hva undersøkelsen avdekker.
 

Kronisk trett
bottom of page