top of page

Luftveisplager


Plages du av hoste, slimdannelse, tungpustethet og gjentagne inflammasjoner i luftveiene, og har vært til utredning hos lege/sykehus og vil supplere behandlingen din?

Vår behandlingen er skånsom, og uten bivirkninger! I korte trekk starter oppfølging med en undersøkelse, som danner basis for hvordan oppfølgingstilbudet ditt blir. Oppfølging kan være styrke lungevev, balansere aktivitet i autonome nervesystem, styrke immunforsvar og bedre kroppens evne til å restitusjon.

Undersøkelsen og oppfølging foregår primært med quantum biofeedback terapi. Les gjerne mer om dette under quantum biofeedback terapi.

Ved markert bedring i helsetilstanden din, er det fint at du får dette fulgt opp i forhold til en regulering/tilpassing av medikamentell behandling hos behandlende lege.

Pollen allergi
bottom of page