Luftveisplager


Plages du av hoste, slimdannelse, tungpustethet og gjentagne inflammasjoner i luftveiene, og har har vært til utredning hos lege/sykehus og vil supplere behandlingen din?

Vår behandlingen er skånsom, og uten bivirkninger! I korte trekk starter oppfølging med en undersøkelse, som danner basis for hvordan oppfølgingstilbudet ditt blir. Oppfølging kan være styrke lungevev, balansere aktivitet i autonome nervesystem, styrke immunforsvar og bedre kroppens evne til å restitusjon.

Undersøkelsen og oppfølging foregår primært med kvantemedisin, og suppleres med ASEA når dette er ønskelig. Les gjerne mer om dette under kvantemedisin og ASEA 

Ved markert bedring i helsetilstanden din, er det fint at du får dette fulgt opp i forhold til en regulering/tilpassing av medikamentell behandling hos behandlende lege.