Stress

I korte trekk kan stress beskrives som en overbelastning av nervesystemet vårt. Alt fra stress i hverdagen, økonomiske utfordinger, dårlig forhold, for lite søvn, dårlig kosthold kan belaste koppen og skape ubalanse i biokjemien i cellen.


Hendelser og opplevelser som har hatt større intensitet, varighet og innflytelse på oss enn det vi klarte å håndtere der og da. F.eks ulykker, dødsfall, overfall, krig eller voldtekt.

Biologisk har vi forsvarsmekanismer for å overleve slike hendelser. Hvis disse mekanismene blir avbrutt, forstyrret eller på en måte ikke kan forløpe slik at opplevelsen eller hendelsen blir bearbeidet eller tilpasset vårt nervesystem (lage en mening eller forståelse av det som har skjedd oss), kan fysiske og psykiske symptomer oppstå.

Fysiske symptomer kan være hodepine, hjertebank, åndenød, søvnforstyrrelser, smerter etc. Psykiske symptomer kan være angst, nedstemthet, raseri, tilbaketrekning, endring av kognitive funksjoner etc.

Med kvantemedisin regulerer vi cellenes biokjemi og justerer kroppens nervesystem med neuro biofeedback.